De Video van de Paus, Voor de religieuze minderheden in Azië

06 januari 2018, door Pieter Hartman

Soms denken we dat christen zijn moeilijk is. Maar er zijn plaatsen waar dat veel moeilijker is dan in andere, zoals in Azië. Hier is het christendom een minderheid en wordt het, net als andere religieuze minderheden, vaak vervolgd. Laten we bidden dat alle religies, ook de minderheidsreligies, de vrijheid krijgen die ze soms niet hebben op het Aziatische continent.