Verslag Wereldgebedsdag 6 maart

11 maart 2020, door Webmaster PHG

‘Sta op en ga!’ was dit jaar het thema van de Wereldgebedsdag op 6 maart j.l. Een dag waarin, verspreid over 173 landen, christenen samen eten, delen en bidden en zo een wereldwijde cirkel van gebed en verbondenheid vormen.
Ook in de Rooms-katholieke kerk van Rijen kwamen gelovigen uit de katholieke en protestantse kerk van Dongen en Rijen om de Wereldgebedsdag samen te vieren.
Na een Zimbabwaanse maaltijd werd in de kerk met Afrikaanse zang en dans in verbondenheid met christenen wereldwijd de liturgie gevierd. Christenen uit Zimbabwe hadden dit jaar het thema gekozen bij de schriftlezing uit het Evangelie volgens Johannes over de verlamde man in Bethsaïda die verlangt naar bevrijding. Deze wordt hem door Christus geschonken. Zo verlangt ook het volk van Zimbabwe naar bevrijding van de ellende van kolonisatie en van dictatuur die het jarenlang heeft moeten verduren.
De collecte die gehouden werd tijdens de viering bracht € 143,30 op. Dit bedrag komt ten goede aan het werk van het Leger des Heils.
ds. Henrieke ten Thije