Veertig dagen van verbinding

12 februari 2018, door Pieter Hartman

Tijdens de veertigdagentijd horen we teksten die vertellen over Gods verbond met mensen en over de verbondenheid van mensen met elkaar. Steeds opnieuw spelen deze teksten zich af op de grensgebied van dood en leven; bijvoorbeeld de teksten over de zondvloed, de beproeving van Abraham als hij zijn zoon ‘moet’ offeren en de Tien Geboden in de woestijn. In het evangelie horen we hoe Jezus Christus een nieuwe dynamiek geeft aan Gods verbond: Allerlei grenzen tussen mensen worden ongedaan gemaakt.

Tijdens de vieringen willen we ons laten inspireren door een hongerdoek Chidi Kwubiri, een kunstenaar uit Nigeria. Dit hongerdoek, dat wordt verspreid via de Vastenactie, laat zien dat een mens niet enkel individu is, maar vooral dat de ene mens niet zonder de andere mens kan bestaan. Deze wederkerigheid van het menselijk leven kunnen we ook herkennen in onze verhouding met God en met de Schepping. Ons hele bestaan is van deze wederkerigheid doortrokken.

Vastentijd, vastenactie, de eucharistie en de andere vieringen willen mensen verbinden, met elkaar en met God. Met deze inzet heeft de liturgiegroep gewerkt aan de liturgie van de komende weken.

Pastor Rob van Uden.