Vastenactie 2019 ‘Water verandert alles’

20 maart 2019, door Webmaster PHG

In 2019 steunt Vastenactie projecten die schoon water bij mensen brengen. Zo gaan we dit jaar in Niger een waterput slaan en speciale watercomités oprichten die de nieuwe waterbron gaan beheren. Een van de taken van die comités is het handhaven van de hygiëne rondom de put.

‘Water dichtbij zou ons leven veranderen’.

Aandacht in onze parochie aan Vastenactie

  • In de weekendvieringen van 6 en 7 april staan we stil bij het vastenproject. Het thema van de vieringen is: ‘Maak heel wat is gebroken’.
  • Op maandagavond 8 april houden we een vastenmaaltijd in het parochiecentrum in Rijen. Petra Janssen van Vastenactie zal ons dan meer vertellen over de armoede en andere problemen in Niger en de wijze waarop wij kunnen helpen.
  • In de weekendvieringen met Pasen op 20 en 21 april houden we een extra collecte waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor Vastenactie.

U kunt uw giften natuurlijk ook overmaken op het rekeningnummer van Vastenactie Nederland, IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50.
Meer informatie over het vastenproject is te vinden op www.vastenactie.nl.