Terugblik workshop Bidden

09 april 2019, door Webmaster PHG

Bidden. Dat onderwerp stond centraal tijdens de workshop die op woensdag 3 april plaats vond in restaurant Den Hespel tussen Dongen en Rijen. Twintig mensen luisterden aandachtig naar Stan van Ommen, docent levensbeschouwing die de avond leidde. De bijeenkomst bleek niet alleen informatief, maar ook creatief en sfeervol.
Behalve docent aan het Cambreur College is Stan van Ommen bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs in het Bisdom Breda. Stan liet weten blij te zijn dat zoveel mensen ‘uit eigen motivatie’ naar de workshop waren gekomen.

Samen bidden

Stan stelde voor de avond te beginnen met het uitspreken van een gebed. Beginnend met ‘Kom, Heilige Geest’, eindigend met ‘Door Christus onze Heer’ en als afsluiting het onvermijdelijke ‘Amen’. Daarna was het tijd voor het informatieve gedeelte. Stan vertelde dat er bij een gebed sprake is van praten en luisteren, dat er verschillende soorten gebeden zijn en dat een gebed uit verschillende onderdelen bestaat, te beginnen met de aanhef.

Lectio Divina

Stan liet de aanwezigen kennismaken met de Lectio Divina, Dit kan worden vertaald als ‘Goddelijke lezing’. Het is een meditatieve manier van bijbel lezen die over gaat in gebed. Dat mediteren werd ook in de praktijk gebracht. Stan las een tekst voor, waarna iedereen de tekst nog enkele malen in zichzelf las om uiteindelijk ‘geraakt’ te worden door een woord of enkele woorden.

Zelf schrijven

Met dat woord of die woorden in gedachten mochten de workshopdeelnemers zelf een gebed creëren. Met daarin een aanhef (God noemen), een heilsgeschiedenis, een vraag, een doxologie (eerbetuiging) en tot slot natuurlijk Amen. Iedereen ging geconcentreerd aan de slag. Toen pastor Rob van Uden even later vroeg of de aanwezigen de door henzelf geschreven gebeden wilden voorlezen, bleek iedereen daartoe bereid. De gebeden waren soms persoonlijk, soms algemeen van aard. De deelnemers luisterden ademloos.

Aanmelden

Er volgen nog meer workshops. Wil je ook meedoen? Meld je aan op gebedenboekje@gmail.com.
BL