Terugblik workshop ‘Bidden en schrijven’

25 juni 2019, door Webmaster PHG

In het parochiecentrum in Rijen vond op donderdag 20 juni een workshop Bidden en schrijven plaats. De avond werd geleid door mevrouw Mirjam Dirkx, die de zeventien aanwezigen kennis liet maken met gebeden en psalmen. Niet alleen met het lezen en bidden ervan, maar ook met het zelf schrijven van teksten. Aan het einde van de avond werden de schrijvers uitgenodigd hun ontstane pennenvruchten voor te lezen.

 

De workshop begon met een kort welkomstwoord door pastor Rob van Uden. Hij keek nog even terug op de eerste workshop waar kennelijk bijna iedereen enthousiast vandaan kwam. Dat enthousiasme werd tijdens die eerste workshop al duidelijk, maar werd nog eens bevestigd door het feit dat vrijwel alle deelnemers ervoor hadden gekozen om zich ook voor de tweede bijeenkomst aan te melden. Behalve Rob van Uden en Mirjam Dirkx waren op 20 juni namelijk zestien mensen aanwezig.

Stilte en gebed

,,Goeienavond!’’ Met dit enkele woord richtte de uit Waspik afkomstige Mirjam Dirkx zich tot de workshopdeelnemers. Ze stelde voor te beginnen met stilte en gebed en vertelde dat adem daarbij heel belangrijk is. De laatste adem is, aldus Mirjam, een adem voor God. Ook vertelde ze dat er verschillende manieren van bidden zijn, waarvan functioneel bidden – zoals in een parochiepastoraat – een van die manieren is. Je kunt echter ook voor een andere manier van bidden kiezen: verbinding met God en je eigen omgeving. ,,In het leven staan, van hier en nu’’, aldus Mirjam.

Bidden en vloeken

Bidden en vloeken. Die twee werkwoorden lijken in eerste instantie geen overeenkomsten te hebben, maar het ligt toch anders. Er lijken weliswaar mensen te zijn die geen zin zonder vloeken kunnen zeggen en dergelijke ‘krachttermen’ te pas en te onpas uiten, maar wat de betekenis van dat woordgebruik is, ligt aan de emotie. ,,Bidden heeft ook met emotie te maken’’, vertelde Mirjam. Je kunt ‘met God tegen God bidden’. De ultieme uitspraak: ,,God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten’’.

Gebeden en psalmen

Genoeg over vloeken. Tijd voor gebeden en psalmen. Er werden twee gebeden voorgelezen. Een gebed van Broeder Christiaan, beginnend met ‘Als het stil is in mijn hart’ en een gebed van Christine Levant, beginnend met ‘Dit was mijn leven, God, vergeet dat niet! Ik zal er nooit meer één hebben’. Met name die laatste tekst zette verschillende aanwezigen aan het denken. Nadat de deelnemers ook nog hun gedachten over verschillende psalmteksten hadden uitgesproken en nadat twee versies van psalm 16 waren voorgelezen, was het tijd om even tot rust te komen.

Pauzeren

Na een intensieve eerste helft volgde een korte pauze. De deelnemers konden niet alleen genieten van koffie, thee, water en koeken, maar ook de sfeervolle ruimte nader bekijken. Die sfeer was onder meer gecreëerd door de aanwezigheid van vaasjes met fleurige bloemen en aangestoken theelichtjes. Na de pauze was het tijd om zelf een psalm te schrijven. Een nieuwe uitdaging.

Zelf psalmen schrijven

Een pelgrimslied. Dat was de titel van de psalm waarmee de aanwezigen zelf aan de slag mochten. Psalm 121, waaronder dit pelgrimslied bekend is, begint met ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?’ De workshopdeelnemers kregen de opdracht er een totaal andere tekst van te maken. Mirjam had alle zelfstandige naamwoorden op afzonderlijke A4-tjes geschreven, waarna de schrijvers in spe daar ieder voor zich een synoniem of associatie onder mochten zetten. Door de oorspronkelijke woorden te vervangen, ontstonden andere teksten. Wie wilde, mocht de nieuwe tekst voorlezen, hetgeen veel aanwezigen deden. Ook na deze workshop ging iedereen geïnspireerd naar huis.

Aanmelden

Na de eerste workshop, die op 3 april door Stan van Ommen werd gegeven, en de tweede hierboven beschreven workshop van Mirjam Dirkx, volgen ongetwijfeld meer inspirerende avonden. De parochies Dongen en Klein – Dongen Vaart en Heilige Geest willen namelijk tot een gebedenboekje komen. Wanneer de volgende bijeenkomsten plaats vinden, is nog niet bekend, maar wie geïnteresseerd is, kan zich al aanmelden. Dit kan via gebedenboekje@gmail.com.

(BL)