Terugblik workshop Bidden en schrijven

13 november 2019, door Webmaster PHG

Op dinsdag 29 oktober vond in het Parochiecentrum in Dongen de derde workshop Bidden en schrijven plaats. De deelnemers werden uitgedaagd om ieder voor zich een gebed te schrijven op basis van de Atlas van de Belevingswereld. Enkele kaarten uit die atlas lagen ter inspiratie op tafel. Bij het schrijven van de gebeden mochten de aanwezigen zichzelf als uitgangspunt nemen. In de teksten verwerkten ze begrippen die ze op de wereldkaarten konden vinden. Aan het einde van de avond las iedereen de door hem of haar geschreven tekst voor.

De workshop vond plaats in de grote zaal van het Parochiecentrum. Dat was maar goed ook, want de andere zalen zouden te klein zijn geweest. Er waren zo’n twintig deelnemers, waaronder enkele nieuwe mensen. Een goede opkomst dus. Kort na 19.30 uur nam pastor Rob van Uden het woord. Hij heette iedereen van harte welkom. Na een korte terugblik op de eerste twee workshops, waarin achtereenvolgens de Lectio Divina en enkele psalmen centraal stonden, legde hij uit wat in de derde workshop de bedoeling was.

Belevingswereld

Rob vertelde dat zou worden gewerkt aan de hand van de Atlas van de Belevingswereld. Dat bleek geen atlas met plaatsnamen, rivieren of andere aardrijkskundige benamingen. Op de kaarten uit de atlas stonden teksten die te maken hadden met onder meer gevoelens en ervaringen. Behalve een algemene kaart met als titel ‘BELEVINGSWERELD’ waren er de kaarten ‘DOEN EN LATEN’, ‘HET GROTE GENIETEN’ en ‘THUIS’.

Schrijven en voorlezen

Nadat de kaarten waren uitgedeeld kozen de schrijvers enkele begrippen uit die hen aanspraken. Vervolgens schreven ze op basis van die woorden of zinnen een gebed met zichzelf als uitgangspunt. Tijdens het voorlezen van de teksten werd aandachtig geluisterd. Mogelijk worden de gebeden verwerkt in een gebedenboekje.
(BL)