Ter inspiratie

07 mei 2020, door Pieter Hartman

Al vele weken wordt ons samen-leven geplaagd door een lockdown. Met verbazing zag ik hoe de ene afspraak na de andere werd geschrapt. Met verbijstering dat zelfs de zondagsvieringen werden afgeblazen. Het voelde alsof ons alle mogelijkheden werden ontnomen om te werken aan de opbouw van onze parochie. Wel maakt het kabinet voortdurend duidelijk hoe belangrijk de maatregelen zijn, maar als pastoraal team leken we met lege handen te staan.

We waren het al snel eens dat we er niet voor wilden kiezen om de eucharistie in beslotenheid te vieren. We hebben juist geleerd dat de aanwezigheid van een gemeenschap de essentie is van een volwaardige eucharistie. Ook dachten we na over het vieren én uitzenden (streamen) van een viering. We vreesden echter dat onze uitzending ondermaats zou zijn. Liever verwijzen we u daarom door naar de landelijke zondagsviering van NPO 2 of elders.

Wat ons wel zinnig leek: de bestaande zondagsviering omgeven met inspirerend, liturgisch materiaal. En het lukte ons om een week na de lockdown van onze zondagsviering een eerste Pastorale brief uit te brengen. Verschillende vrijwilligers werkten mee en al spoedig hoorden we terug dat mensen naar deze brief uitkijken. Als u de brief nog niet ontvangt, horen we dat graag via mail of telefoon. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken.

Naast de Pastorale brief laten we elke woensdagavond 19.00 uur de klokken luiden.

We houden telefonisch contact, e-mailen en hebben beeldbellen ontdekt, waardoor ook enkele vergaderingen voorzichtig weer opstarten. Het parochieleven draait om ontmoeting. Wat mij betreft kan de digitale weg niet concurreren met een werkelijke fysieke ontmoeting, maar we vinden nieuwe wegen van communicatie.

Fantastisch als het ons lukt om in deze tijd van lockdown toch contact te kunnen houden.

Rob van Uden, teamleider