Ter communie gaan

17 juni 2020, door Webmaster PHG

Sinds maart is er geregeld aandacht voor de grote epidemieën geweest.
Denk aan de pest, de pokken, cholera en de spaanse griep. De aandacht voor hygiëne en isolatie was steeds aanwezig. Het woord quarantaine, bijvoorbeeld, is een term die afkomstig is uit de tijd van de pestepidemie in de 14de eeuw. In deze tijd werden aanmerende schepen verplicht om 40 dagen (quaranta giorni) in de haven te blijven liggen. De bemanning mocht in deze 40 dagen het schip niet verlaten. Zo schermde men zes eeuwen geleden de risicobronnen af om de kans op verspreiding van de ziekte te verminderen.
Wanneer we in het ‘nieuwe normaal’ ter communie gaan, zien we dat de oude maatregelen in een nieuwe vorm terugkeren. Aansluitend bij het landelijk beleid treft onze parochie haar maatregelen: wanneer u ter communie gaat, is er voor u en de voorganger desinfecterende gel. De voorganger zal de communie uitreiken met een zogenaamd communiepincet, een eeuwenoud liturgisch voorwerp uit de tijd van de eerdere grote epidemieën. Momenteel worden communieschermen van doorzichtig plastic gemaakt.
Een dergelijk scherm werd in de kerkelijke traditie niet eerder gebruikt, maar het sluit wel aan bij het inzicht dat afscherming helpt om verspreiding van een virus te voorkomen. Als je met deze maatregelen wordt geconfronteerd, kun je ervan gruwelen, maar soms moeten dingen ook wennen. Trouwens, de discussie over wat nodig en wat overdreven is, gaat dag aan dag verder. En ik realiseer me dat wat ik vandaag schrijf, morgen achterhaald kan zijn. Maar we doen ons best en maken er het beste van. God is ons nabij.
Rob van Uden, teamleider