Startviering: Verantwoordelijk voor elkaar

02 september 2020, door Webmaster PHG

Tijdens de voorbereiding van de Startviering hebben we aandacht gegeven aan een van de lessen die we gedurende de afgelopen maanden van corona hebben gekregen: verantwoordelijkheid zijn voor elkaar. Juist op het moment dat je beperkt wordt in je contact, voel je hoe belangrijk het is dat je aandacht en zorg aan elkaar geeft. De afbeelding op de voorkant van het vieringenboekje geeft allerlei vormen van communicatie aan. Een van die vormen is ontmoeting: men ziet en hoort elkaar, men raakt met elkaar in gesprek. Wanneer je beperkt wordt in die persoonlijke contacten, voel je dat andere vormen van ontmoeting belangrijker worden. Je gaat elkaar bellen, beeldbellen, stuurt een kaartje. De Bijbelse teksten geven aandacht aan verschillende manieren van verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld: elkaar aanspreken wanneer iets niet kan. Dat is niet eenvoudig en brengt een aantal problemen en vragen met zich mee. Elkaar aanspreken is evengoed een manier om te kunnen werken aan de opbouw van een gemeenschap. Deze coronaperiode laat daar voorbeelden genoeg van zien.
Van harte welkom op zondag 6 september om 10.00 uur in de Maria Magdalenakerk.
Pastoraal Team