Startviering in de Maria Magdalenakerk

09 juli 2017, door Webmaster PHG

Zondag 17 september 2017 om 10.00 uur

Een parochie is een dynamisch geheel van mensen, werkgroepen en taken. In al die activiteiten samen spreken we toch over één organisatie, één lichaam.

Al jaren kennen we in de parochie de traditie van een startviering bij het nieuwe pastoraal werkjaar. Het is dit keer een bijzonder begin, want vanaf 1 september 2017 hebben de parochie Heilige Geest en de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart één parochiebestuur in de vorm van een Personele Unie.
We hopen alle vrijwilligers en betrokken parochianen bij deze viering te ontmoeten, om met elkaar het nieuwe seizoen positief tegemoet te gaan. Vrijwilligers, koren en pastores werken daarom aan een mooie viering. Na de vakantie hoort u meer van ons.
Noteer de startviering van 17 september al vast in uw agenda.