Startviering in de Maria Magdalenakerk

06 september 2017, door Webmaster PHG

Thema: ‘Ik heb je nodig’

Zondag 17 september om 10.00 uur

Een parochie is een dynamisch geheel van mensen, werkgroepen en taken. In al die activiteiten samen spreken we over één organisatie, één lichaam. Sterker, de apostel Paulus ziet juist in de verscheidenheid de basis voor de eenheid, want de één kan niet zonder de ander. Het thema van de viering ‘Ik heb je nodig’ is dan ook ontleend aan deze prachtige tekst.
De verscheidenheid van mensen en taken kan een verrijking van de eenheid zijn.
Aan het begin van het nieuwe pastoraal werkjaar kent de parochie een startviering. Het is een viering waarin we bijzondere aandacht geven aan de gemeenschap die we in Rijen, Hulten en Molenschot willen vormen, samen met de koren en werkgroepen. Bij de startviering komen we samen rond de kern van ons geloof: Gods Woord en de Eucharistie. De andere kant van de medaille is dat we mogen vieren wat we zijn: een levendige gemeenschap.
Met de startviering van dit jaar maken we bovendien een bijzonder begin. Vanaf 1 september hebben de Parochie Heilige Geest en de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart één parochiebestuur in de vorm van een Personele Unie.
We hopen alle vrijwilligers en betrokken parochianen bij deze viering te ontmoeten, om met elkaar het nieuwe werkjaar positief tegemoet te gaan.
Vrijwilligers, koren en pastores werken aan een mooie viering.