Startviering ‘Leer ons bidden’

21 augustus 2018, door Webmaster PHG

De startviering van het parochieel werkjaar 2018 – 2019 is op zondag 9 september 2018 om 10.00 uur in de Maria Magdalenakerk in Rijen.

‘Leer ons bidden’ is het thema van deze viering.

Mgr. Liesen wijst op het gebed als een belangrijke weg om ons aan Gods liefde te kunnen toevertrouwen. Belangrijk, juist nu het geloof niet langer vanzelfsprekend is in onze samenleving. Door te bidden verzorgen we de spirituele wortels van onszelf en onze kerk.
In het komend jaar gaan we een eigen gebedenboekje maken. Daarbij willen we graag iedereen betrekken.
Zo geven we extra aandacht aan het gebedsleven in onze parochies. De startviering is een mooi begin van dit project.

Wij hopen dat velen van u er zullen zijn, zodat we elkaar kunnen inspireren en bemoedigen om er een goed werkjaar van te maken. Na afloop van de viering is er tijd voor ontmoeting en wordt er gezorgd voor koffie en thee. Allen van harte welkom in de startviering!

N.B.
De zaterdagavondvieringen op 8 september 2018 in Molenschot en Rijen komen te vervallen.