Startviering 8 september

07 augustus 2019, door Webmaster PHG

Zondag 8 september om 10.00 uur in de Maria Magdalenakerk.

De parochie van de afgelopen decennia is een geheel van werkgroepen en taken. Die werkgroepen kunnen op zichzelf werken, maar vormen in wezen één dynamisch geheel: de kerk, het lichaam van Christus. Het thema van de viering ‘Oog hebben voor elkaar’ sluit aan bij deze gedachtegang.
Aan het begin van ieder pastoraal werkjaar kent de parochie een startviering. Het is een viering waarin we aandacht geven aan de gemeenschap die we in Rijen, Hulten en Molenschot willen vormen, samen met de verschillende koren en werkgroepen die er zijn.
Natuurlijk, ook in de startviering komen we samen rond de kern van ons geloof, het Woord van God en de eucharistie. De aandacht gaat echter ook uit naar elkaar. We willen oog voor elkaar hebben.
We hopen alle vrijwilligers en betrokken parochianen bij deze viering te mogen ontmoeten, om met elkaar het nieuwe seizoen positief in te gaan. Vrijwilligers, koren en pastores werken aan een mooie viering.