Sint Anneke in Molenschot

23 juni 2017, door Webmaster PHG

De Heilige Anna is patrones van de kerk en kapel in Molenschot. Haar feestdag is op 26 juli. De oude spreuk ‘met Sint Anneke gaat ieder Anneke om ’n manneke en ieder manneke om ’n Anneke’ is nog steeds actueel. Veel mensen bezoeken de mooie eeuwenoude kapel, toegewijd aan de Heilige Anna. Zij komen om hun diepste verlangens en gevoelens neer te leggen bij deze Heilige vrouw. Niet alleen vanuit de regio, maar van heinde en verre. Als moeder van Maria en grootmoeder van Jezus geeft zij kennelijk veel mensen vertrouwen en troost.

Bij gelegenheid van het Annafeest is de kerk open voor gebed en bezichtiging. De kapel is in de zomer alle dagen open van 10.00 tot 18.00 uur.

Sint-Anneke is ook opgenomen als arrangement via www.toerlezjoere.nl.
Klik hier voor meer in formatie op de pagina van het magazine TOERLEZJOERE 2017