Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter

21 mei 2020, door Webmaster PHG

De gezamenlijke Bisdommen van Nederland hebben protocollen opgesteld voor het ‘Kerkelijk leven’ op anderhalve meter.
Een van die protocollen is bestemd voor gelovigen.
De richtlijnen in het protocol geven aan hoe we elkaar kunnen ontmoeten in kerkelijk verband met inachtneming van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het protocol maakt het mogelijk veilig samen te komen in de kerk voor gebed en de viering van de sacramenten.
We zullen als parochie de richtlijnen de komende weken nog uit moeten werken in onze kerken.

Klik hier voor het protocol voor Gelovigen.