Pinksteren: Doof de Geest niet uit

05 juni 2019, door Webmaster PHG

Voor mij ligt het boekje ‘Doof de Geest niet uit’ (2018). Het is de weergave van een intensieve dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de klassieke Pinksterbeweging. De beide tradities bemoedigen elkaar ‘om de liefde na te jagen en naar de gaven van de Geest te streven’. (1 Kor. 14,1)
Bij het lezen van het rapport proef je de sfeer van oprecht spreken met en luisteren naar elkaar. Het laat de gezamenlijke overtuiging zien dat de gaven van de Heilige Geest noodzakelijk zijn voor het leven en de zending van de Kerk. Paus Johannes Paulus II onderstreepte de oecumenische betekenis van dit soort dialogen: ‘Alle gelovigen zijn door Gods Geest geroepen om de verbondenheid onder alle christenen te versterken, waardoor de samenwerking tussen kerken kan groeien’.
Voor katholieken zijn de Doop en het Vormsel het fundament voor het ontvangen van de gaven van de Geest. Evenals de leden van de charismatische kerk Hoop in Dongen geloven wij dat we de Heilige Geest op allerlei momenten kunnen ervaren. Het Hoogfeest van Pinksteren wil ons openen voor de Geest in ons leven. Want de Geest wil aanwezig zijn in onze roeping tot dienst of zending, in momenten van vergeving, in verzoening tussen mensen, of in een omgeving van gebed en eenheid.
Rob van Uden, diaken