Pelgrimstocht naar de St. Bavokerk

19 maart 2017, door Webmaster PHG

Een wandeling van Breda naar Rijsbergen.

In de Goede Week is er jaarlijks op woensdag een speciale bisdomviering waar parochiekerken de drie heilige oliën (Chrisma) ophalen. Het is een traditie om daar te voet naar toe te gaan. U kunt meedoen! Dit jaar gaan we naar de St. Bavokerk in Rijsbergen. Het is een bezinnende tocht, mooi om mee te maken.

De Chrismaviering op 12 april begint om 19.00 uur. De pelgrimstocht start om 12.45 uur vanaf de Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 6 in Breda. Voorafgaand is er om 12.00 uur een eucharistieviering, die wordt afgesloten met een pelgrimszegen.
De wandeling is ongeveer 15 km, via Princenhage en De Rith naar Rijsbergen. Wij programmeren twee rust/gebedsmomenten en een korte stiltewandeling. Rond 17.00 uur arriveren we in Rijsbergen. Op tijd voor een kop soep en een broodje. Voor eten en drinken onderweg moet u zelf zorgen.
Opgave voor 6 april via teamassistente@parochiedongen.nl o.v.v. naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Voorafgaand aan de wandeling krijgt u de benodigde informatie toegestuurd.

Diaken Rob van Uden
Namens de parochies van het Samenwerkingsverband Dongen en Rijen.