Pelgrimage door Rijen: Omzien naar elkaar

02 juni 2019, door Webmaster PHG

Woensdag 29 mei. Een mooie voorjaarsavond. ’s Avonds om zeven uur stonden ongeveer dertig belangstellenden klaar bij de start van de Pelgrimage door Rijen. Een bijzondere wandeltocht waarbij de deelnemers indrukken opdeden van hoe in onze Rijense samenleving mensen omzien naar elkaar. Niet vanuit gevestigde orde, wet- en regelgeving maar vanuit de overtuiging dat we moeten omzien naar mensen in nood. Een tocht langs plaatsen waarin we werken van barmhartigheid herkennen.
Het werd een tocht van ontmoetingen en verhalen, van gedichten en gebeden.
De deelnemers aan de pelgrimage toonden warme belangstelling en respect voor de manier waarop verschillende partijen invulling geven aan de zorg voor de mens in nood. De werken van de Barmhartigheid krijgen hier in Rijen vorm. Vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten voor de hulp aan anderen. Bij de werkgroep Verliesverwerking 7, bij Hearts & Letters 9 en bij Weggeefhoek 15 vrijwilligers. Wist u dat bij Vluchtelingenwerk Nederland 13.000 vrijwilligers zijn aangesloten?
Dank voor ieders belangstelling en deelname.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de werkgroep Verliesverwerking, de werkgroep Vastenactie, Hearts & Letters, Weggeefhoek, Leijstromen, Vluchtelingenwerk, bestuur en leden van Imam-I Azam Camii Moskee. Zij wisten ons met hun bevlogenheid en gastvrijheid te inspireren. Zij lieten ons zien hoe er wordt omgezien naar de ander.
Werkgroep Diaconie, Parochie Heilige Geest