Pastorale brief 6 van 19 april: Zondag van de Barmhartigheid

18 april 2020, door Webmaster PHG

De Tweede Zondag van Pasen, Beloken Pasen, kreeg onder Paus Johannes Paulus II een benaming erbij: ‘Zondag van de Barmhartigheid’.
De Paus doelde daarmee op de barmhartigheid van de gekruisigde en verrezen Heer voor deze wereld, voor de twijfelende Thomas en voor al die mensen die liefde en bestaansmiddelen tekort komen. Barmhartigheid heeft immers vele kanten.
Klik hier voor pastorale brief nummer 6.

In deze pastorale brief is opnieuw een film opgenomen.
Deze keer van pastor Edith Hertog en Gerard de Graaf.