Pastorale brief 26 van 15 november

14 november 2020, door Webmaster PHG

Broeders en zuster,

Paus Franciscus heeft deze zondag ingesteld als de jaarlijkse ‘dag van de armen’ in heel de kerk. Het is een bijzondere voorbereiding op het feest van Christus Koning, want Christus heeft zichzelf geïdentificeerd met de geringe en arme mens.
Welke talenten je ook ontvangen hebt: ieder kan zijn inbreng hebben om samen een mooie samenleving op te bouwen. De dag van de armen is een vorm van de nieuwe evangelisatie, waardoor het aanschijn van de kerk in een doorgaande bekering wordt vernieuwd: om te getuigen van Gods barmhartigheid.

Lees hier de hele Pastorale brief 26.