Pastorale brief 22 van 18 oktober

18 oktober 2020, door Webmaster PHG

Zusters en broeders,
Opnieuw worden we weer teruggedrongen in onze huiskamers. De coronacrisis is weer helemaal terug. We realiseren ons hoe kwetsbaar het leven is en dat we verantwoordelijkheid voor elkaar hebben.
We kunnen en mogen niet leven in het spoor van ‘ieder voor zich’. Richten we ons tot God in ons gebed, geven we onze naaste wat hem of haar toekomt en bidden we dat Gods toekomst op ons toe mag komen.
Succes met de verwerking.

Lees hier de hele Pastorale brief 22