Pastorale brief 18 van 28 juni

27 juni 2020, door Webmaster PHG

In deze laatste Pastorale Brief is veel aandacht voor een deugd: ‘Gastvrijheid’. Misschien denk je daarbij aan de hartelijke ontvangst van vrienden, collega’s of andere naasten.
In de parochie denken we bijvoorbeeld aan samen eten met vluchtelingen of anderen men-sen met een bijzondere achtergrond.
De Heilige Vincentius had een gastvrij hart voor de kwetsbaren en armen. En wanneer Jezus over gastvrijheid spreekt, denkt hij aan de gastvrijheid voor de verkondigers van zijn Blijde Boodschap.
Het is dus een veelkleurige deugd. De overweging is van pastor Rob van Uden.
Namens het Pastoraal team, Rob van Uden.

Klik hier voor Pastorale brief 18