Pastorale brief 12 van 24 mei: Zevende Zondag van Pasen

23 mei 2020, door Webmaster PHG

Jezus zal teruggaan naar zijn Vader, maar zijn gedachten zijn ook bij ons.
Zijn leerlingen, wij, blijven achter.
Daarom richt Hij zich tot de Vader en bidt voor ons.
Hij wil ons sterk maken en ons nabij zijn als we ons moeten weren tegen het kwaad.
De overweging bij het evangelie wordt verzorgd door pastor Harry Lommers.

Klik hier voor Pastorale brief nummer 12.