Parochievernieuwing

02 september 2020, door Webmaster PHG

Gastenteams:
Nu we weer mogen samenkomen in de kerk lijkt het belang van de gastenteams vooral toegenomen. Natuurlijk is het in deze Coronaperiode belangrijk dat gasten in onze kerk hun plaats aangewezen krijgen, maar misschien is in deze periode het persoonlijk accent nog belangrijker: een blik van herkenning, een glimlach en een aardig woord.
Geloofsgesprekken:
Na de strenge maatregelen van de Lockdown mogen we weer gaan dopen. We beginnen weer met de voorbereiding op zondagmorgen: het geloofsgesprek, het bezoek aan de kerk en het napraten bij de koffie. Op 13 september komen we in Dongen samen om met een kleine groep doopouders over het geloof te spreken.
Alphacursus:
Met de Lockdown van maart kwam ook een oecumenische Alphacursus tot stilstand. De cursus werd al spoedig Online voortgezet. De enthousiaste deelnemers brachten de cursus tot een goed einde en volgden zelfs nog een gezamenlijke Online vervolgcursus van 6 bijeenkomsten over het gebed. Zondag 16 augustus bracht een groep deelnemers een bezoek aan de Maria Magdalenakerk in Rijen. In januari zal opnieuw een oecumenische Alphacursus starten.
Catechese:
In het kader van de parochievernieuwing start op maandag 21 september (5 okt, 12 okt, 26 okt, 9 nov, 23 nov, van 19.00 – 21.00 uur) een serie avonden over de Eerste Brief van Johannes uit de Bijbel. Deze korte brief is goed te overzien en bevat een aantal belangrijke thema’s: gelovig zijn in een ongelovige wereld, ontdekken wie God is en de betekenis van goed en kwaad en van dood en leven. De cursusavonden zijn afwisselend in Rijen en Dongen en worden verzorgd door Rob van Uden. Opgave via info@parochieheiligegeest.nl of 06-51175948.