Palmzondag, een verhaal over kracht

03 maart 2018, door Webmaster PHG

Palmzondag is een mooi moment voor vieringen met kinderen met palmtakjes, processie en Palmpasenstokken. In beide parochies is daarom op deze dag de gezinskerk actief. De kinderen beginnen om 10.00 uur in de St. Jozefschool en komen dan met hun versierde stokken naar de viering.

De viering in de kerk is iets bijzonders: In het begin worden de palmtakken gezegend en wordt het evangelie van de intocht in Jeruzalem gelezen. De woorddienst krijgt een andere toon met het lezen van het lijdensverhaal, want Palmzondag is ook Passiezondag.
De kerkgangers worden uitdrukkelijk in het lijdensverhaal betrokken. Op een prikkelende manier, want zij lezen de spottende teksten die het volk Jezus toeroept. Deze spanning tussen succes en verwerping, toejuichen en uitjouwen, prikkelt tot nadenken.
De palmtakjes vertellen ons over de eindeloze kracht van het leven. Buiten zijn ze tijdens de koudste dagen van de winter groen gebleven. Ze vertellen van een kracht die sterker is dan verdriet, lijden en dood.
Een bijzonder begin van de Goede Week, omdat een gelovig mens, net als ieder ander, de moeilijkheden van het leven onder ogen ziet. De gelovige beleeft in deze week echter dat Jezus zijn lijden en dood zal doorstaan en zal overwinnen.
Rob van Uden, diaken