Oecumenische viering in Rijen

25 september 2016, door Webmaster PHG

‘Hoe hoog leg jij de lat?’

Op zondag 2 oktober om 10.00 uur komen leden van de Rooms Katholieke, Protestantse en Evangelische gemeenschappen samen voor een oecumenische viering in de Maria Magdalenakerk in Rijen.
Het thema van de viering is ‘Hoe hoog leg jij de lat?’
Een evangelietekst over schuld en vergeving laat ons cirkelen rond thema’s als prestatiedrang en barmhartigheid. ‘Leven uit genade’ wordt wel eens gezien als een protestants thema, maar in onze tijd kunnen de kerken elkaar uitstekend op dit thema vinden. Daarmee sluiten we aan bij het huidige jaar van de barmhartigheid in de R.K. Kerk en het naderende jaar met de herdenking van de reformatie, dat in de Reformatie herdacht zal worden. Overigens ook de R.K. Kerk zal zich bij deze herdenkingen aansluiten.
Voorgangers in de viering zijn Henrieke ten Thije, dominee van de protestantse gemeente Dongen en Rijen, Rick Verkijk, voorganger van de Evangelische Kerk De Hoop en Rob van Uden, diaken in de R.K. Kerk van Dongen en Rijen. De laatste zal ook de preek verzorgen.
De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door combo De Hoop van de Evangelische Gemeente, het koor Contrast en orgel.
Naar afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie met iets erbij en ontmoeting.
Diaken Rob van Uden