November 2020

12 november 2020, door Webmaster PHG

In november nemen we afscheid van het oude kerkelijk jaar met het feest van Christus Koning op 22 november aanstaande. Tijdens deze maand blikken we terug op een jaar als nooit tevoren. Niet eerder werden we tot in alle vezels van ons bestaan wereldwijd getroffen door een onzichtbaar virus. Velen zijn van ons heengegaan. We worden geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. Van hoog tot laag, van arm tot rijk, iedereen is gelijk.
Jezus van Nazareth mogen we zien als een mens van bemoediging in deze onbegrijpelijke situatie die onze aarde treft. Kwetsbaar heeft Hij zijn Koninklijke waardigheid laten voelen met een blijk van liefde voor alle mensen. Hij gaf zijn leven… opdat voor altijd duidelijk zou zijn: ‘Liefde is sterker dan de dood’.
Hij was maar de man op een ezel, eenvoudig en zonder aanzien. Zonder grote parade, zonder rode loper, zonder lijfwachten. Geen veiligheidsmaatregelen, geen agenten, geen afzettingen of blokkades.
Hij was maar de man op een ezel, Koning van de armen, Messias voor mensen in nood; zonder troon, zonder triomf, zonder opsmuk.
Hij was maar de man op een ezel, de liefste van allen. Op een zacht dier ging Hij de harde wereld tegemoet, levenswijs en vastberaden. Die man op de ezel mag ons leven binnen komen, opdat wij zelf een deel van zijn liefde kunnen zijn.
Pastor Joost de Bont