Nieuwsbrief Vicariaten Middelburg en Breda

08 april 2020, door Webmaster PHG

Nieuwsbrief 05-2020 van de Vicariaten Middelburg en Breda is uit met o.m. het volgende bericht:

Pastorale nabijheid ten tijde van coronacrisis

Pastoraal nabij zijn is een grote uitdaging als de mogelijkheden voor persoonlijke ontmoetingen beperkt zijn. In deze bijzondere tijd zoeken parochies naar nieuwe manieren om met mensen verbonden te blijven. In de Veertigdagentijd besteedt het Bisdom Breda daarom extra aandacht aan nieuwe initiatieven op het gebied van pastorale nabijheid. Hiermee krijgt de jaarlijkse Vastenestafette van het Bisdom Breda een extra invulling die ook na de Veertigdagentijd door zal blijven gaan.
Op deze kaart worden activiteiten weergegeven die parochies houden in de Veertigdagentijd. Deze kaart wordt regelmatig aangevuld met plaatsen waar nieuwe initiatieven worden gehouden in het kader van pastorale nabijheid in de coronacrisis, zoals livestreaming van
heilige missen.
In deze Nieuwsbrief staan veel artikelen die van belang zijn in deze van het Coronavirus.
Klik hier voor alle informatie uit deze nieuwsbrief.