Nieuwsbrief Vicariaten Middelburg en Breda

07 mei 2020, door Webmaster PHG

Nieuwsbrief 06-2020 van de Vicariaten Middelburg en Breda is uit met o.m. het volgende bericht:

Pastorale brieven parochie H. Geest en parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart

Het huisbezoek, de werkgroepen en de vieringen in de kerken van de beide parochies liggen stil. Juist op het
moment dat we elkaar willen opzoeken en steunen. Juist nu we samen met u willen luisteren naar Gods
woord en bidden, worden ons deze mogelijkheden ontnomen.
Ook al zijn er geen vieringen in onze kerken, we willen u toch bereiken. We doen dit door wekelijks een
‘Pastorale brief’ van het pastorale team te publiceren. Er zijn inmiddels 8 brieven verschenen. De brieven zijn
terug te vinden op de websites van de parochies: parochieheiligegeest of parochiedongen
Of wilt u ook de pastorale brieven ontvangen, meld u zich dan aan via info@parochieheiligegeest.nl.

Klik hier voor alle informatie uit deze nieuwsbrief.