Nieuwsbrief Vicariaten Middelburg en Breda nr. 01-2020

14 januari 2020, door Webmaster PHG

Nieuwsbrief 01-2020 van de Vicariaten Middelburg en Breda is uit met o.m. het volgende bericht:

Doet u mee aan ons communicatie-onderzoek?

Het Bisdom Breda houdt een communicatie-onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om beter zicht te krijgen op de communicatiebehoeften van mensen die met het bisdom verbonden zijn en de kwaliteit van de
communicatie die daarbij ervaren wordt. Uw antwoorden helpen ons om de communicatie te verbeteren. Ook een aantal interviews met mensen uit verschillende doelgroepen maakt deel uit van het onderzoek. Tot en met 15 maart 2020 kan de vragenlijst worden ingevuld.
Ga direct naar de vragenlijst

Klik hier voor alle informatie in Nieuwsbrief 01 van de Vicariaten Middelburg en Breda