Nieuwsbrief Vicariaat Breda nr. 4

07 april 2017, door Webmaster PHG

De maandelijkse nieuwsbrief van het Vicariaat Breda is uit en begint met een Paasboodschap van vicaris Paul Verbeek:
Sta op!

Hij maakt het verschil!
Lieve mensen!
… Dit thema wil ik met u overdenken nu het Paasfeest nadert. Het sluit aan bij het project van Trefwoord van
de basisscholen, maar met een eigen invulling. Pasen is het feest van opstaan, omdat we mogen vieren dat
Jezus opstond uit de lichamelijke dood. Daarom maakt Hij het verschil. De grootste vijand van ons mensen
heeft door Hem niet het laatste woord. Hierdoor wordt de wereld en het leven van ons mensen anders …

Lees hier de hele nieuwsbrief.