Nieuwsbrief Vicariaat Breda nr. 3

11 maart 2017, door Webmaster PHG
De maandelijkse nieuwsbrief van het Vicariaat is uit en begint met:
Veertigdagentijd
In de Veertigdagentijd vergezellen wij Jezus naar Jeruzalem, de plaats van Zijn kruisdood en verrijzenis. Het is vooral in de liturgie dat wij de Heer ontmoeten en samen met Hem deze weg gaan.
Op de zondagen van de Veertigdagentijd in dit liturgische jaar van de A-cyclus beleven wij een soort catechumenaat, alsof wij ons opnieuw op het doopsel voorbereiden. Door Zijn woord en voorbeeld worden wij door Jezus zelf onderricht. Zo kan de doopgenade in ons groeien en ervoor zorgen dat de praktijk van ons leven meer aansluit bij dit sacrament …
Klik hier voor alle informatie in deze nieuwsbrief.