Nieuwjaar 2018

18 januari 2018, door Webmaster PHG

Volgens de etiquetteboeken lijkt de tijd voorbij om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen: dat doe je in de eerste week, of eerste twee weken. Een korte tijd. Dat is lang genoeg voor dit vluchtig ritueel. Jawel, het is een hartelijke periode, brengt gemakkelijk een lach op het gezicht, maar het gaat niet altijd even diep.
Maar dan sta ik tegenover iemand van wie de relatie stuk is, die net een partner heeft verloren of die terminaal is. Een oppervlakkig ‘de beste wensen’ kan niet. Niks zeggen, is ook geen optie. Ik moet snel, serieus nadenken. Ik wil het best mogelijke wensen, maar misschien beperk ik me beter tot meeleven. Immers, als ik oprecht mee leef, druk ik ook het goede uit: ‘Ik ben er voor jou’.
Eigenlijk kunnen we dit beschreven probleempje het hele jaar tegenkomen. Dan wordt onze vluchtige omgang met anderen onderbroken. Je moet even haperen, stoppen en je best doen om de goede woorden te vinden en de ander recht te doen. In de kerk beginnen we het nieuwe jaar met een zegen: Moge de Heer u zegenen en behoeden. Die woorden zijn voor iedereen bedoeld, juist voor hen die het even moeilijk hebben.
Rob van Uden, diaken