Nieuwe afspraken in de liturgie

18 januari 2018, door Webmaster PHG

Met een nieuw team kwamen er in de liturgie andere gebruiken binnen, gebruiken die per voorganger kunnen verschillen. Dat is voor kosters en lectoren lastig, maar ook parochianen geven aan dat ze het verwarrend vinden. Goede afspraken in twee parochies kunnen helpen om de liturgie inzichtelijker te maken en om recht te doen aan een goede beleving.
Omdat liturgie het hoofd, maar ook ons hart, ons gemoed en ons verlangen wil raken, gaan we meer gebruik maken van de middelen die de liturgie ons aanreikt. In beide parochies zullen we vaker wierook gebruiken. Met de wierook worden ogen en neus bij de liturgie betrokken. We zullen wieroken bij het klaarmaken van de tafel voor de Eucharistie, maar ook bij de evangelielezing. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is de plaats van Gods Woord immers opgewaardeerd.
Eerste zorg is echter een zekere eenheid in het handelen van de voorgangers, lectoren en kosters. Een zorgvuldige omgang met de liturgie brengt als vanzelf meer stijl en eerbied met zich mee, zowel in het lopen tijdens de viering, als in het aandragen van de gaven of het evangelieboek. Door met zijn allen op belangrijke momenten te gaan staan, blijven we alert en drukken we eerbied uit.
Vanaf 20/21 januari gaan de afspraken in. Nee, het zijn geen grote veranderingen, de meeste zijn al in gang gezet, maar het vraagt tijd om de afspraken een plaats te geven.
Rob van Uden, teamleider