Een nieuw jaar… een gezegend jaar?

19 januari 2017, door Webmaster PHG

Als wij elkaar ontmoeten, doen we dat niet zonder te groeten. Die groet is belangrijk. Groeten en begroet worden is het overbruggen van afstanden, het is verbondenheid uitspreken en beamen. We merken dit vooral als we niet groeten of een groet niet beantwoorden. Dan ontkennen we en onttrekken we ons aan de onderlinge band. De ontmoeting komt dan niet tot stand of verloopt op z’n minst stroef. En als we onverwacht vriendelijk begroet worden door een onbekende op straat, werkt dit positief in op ons gemoed.
Op ieder moment van ons leven begroeten wij elkaar, of het nu goed of slecht gaat. En misschien wel juist op momenten van grote vreugde, diep verdriet of ontreddering is een groet van levensbelang. Juist dan omhelzen we elkaar en hebben die omhelzing nodig. Ons laten omhelzen vergroot onze vreugde en verlicht ons verdriet: we zijn niet alleen. En dat geeft levensmoed.
Elkaar groeten is elkaar zegenen. De taal van de bijbel gebruikt er één en hetzelfde woord voor. We horen dit terug in: ‘adieu’, ’adios’, ‘grüssgot’ maar ook in ‘houdoe’. Elkaar een gezegend nieuw jaar aanzeggen, is het vertrouwen uitspreken dat wij mensen niet alleen door het leven gaan. De zegen zet ons samen in de ruimte van God. Die zegen ontvangen en aanvaarden, is in die ruimte van God gaan staan: niet terugtrekken op onszelf, leven in vertrouwen, samen leven. Laten we elkaar blijven groeten en zegenen. Een gezegend nieuw jaar.
Edith Hertog, pastoraal werkster