Missie en Visie

17 maart 2017, door Webmaster PHG

Het pastoraal team van de Rooms Katholieke Parochie van Dongen en Klein Dongen-Vaart en de Parochie Heilige Geest, heeft in overleg met parochiebesturen en de beide adviesraden haar Missie en Visie voor het pastoraat van de komende vijf jaar geformuleerd.

Klik hier voor onze Missie en Visie.