Maria is erbij met Hemelvaart en Pinksteren

16 mei 2017, door Webmaster PHG

Na het feest van Hemelvaart blijven de apostelen verweesd achter. Ze missen hun Heer, zoeken steun bij elkaar en bidden. Maria is erbij. Haar aanwezigheid betekent veel voor hen. Maria is Jezus immers het meest nabij geweest in zijn oorsprong en sterven. Samen met de leerlingen waakt ze en houdt ze vol tot op de dag van Pinksteren, de komst van de Geest.
De verbondenheid met Maria is tot op de dag van vandaag een steun voor gelovigen. Ze is onmisbaar in het evangelie en in de ontwikkeling van kerk en geloof, ook in onze parochie. Dit jaar bidden we het rozenhoedje in de Stiltekapel van de Maria Magdalenakerk elke maandag in de maand mei om 19.00 uur en hebben we op 15 mei kunnen luisteren naar een oecumenisch lezing over Luther en Maria.
Pastor Rob van Uden