Maria van Fatima komt naar de parochie!

16 mei 2017, door Webmaster PHG

De Nederlandse Bisschoppen hebben op 13 mei hun bisdommen toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria.
Daarom zal een beeld van Maria van Fatima een rondgang langs de parochies maken.
Van 22 mei tot 4 juni, met Hemelvaart en Pinksteren is dit Mariabeeld in de kerken van Dongen, Rijen en Molenschot.
Niet uit nostalgie, maar als een middel om in ons gebed aan te sluiten bij het geloof en de liefde van Maria en om te groeien in mededogen en in onze verbondenheid met Jezus Christus.