Luther en Maria

07 mei 2017, door Webmaster PHG

Een zoektocht naar de historische en actuele betekenis van Maria

500 jaar geleden spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg. Een groot jubileum dat in 2017 niet alleen in deze Lutherstad zal worden gevierd. Ook in de Parochie Heilige Geest besteden we er aandacht aan.
Op maandag 15 mei is er in het parochiecentrum een lezing over de hervormer Maarten Luther en zijn omgang met Maria.
Op dinsdag 19 september organiseert Voedsel voor de Ziel een lezing over ‘Luther voor dummy’s’.

‘Luther en Maria’ blijkt een belangrijk gegeven voor de oecumene van vandaag. Je komt als vanzelf op het spoor van de belangrijke plaats die Maria vanaf het allereerste begin van het Christendom kreeg. In het nieuwe Testament verschijnt Maria misschien niet vaak, maar steeds is ze getuige van belangrijke momenten in het leven van haar Zoon. In de vroege geloofsbelijdenissen van de kerk wordt ze zelfs met name genoemd. Ook de hervormer Luther blijkt een warme band met Maria te hebben en hij heeft veelvuldig geschreven over de betekenis van Maria.
Diaken Rob van Uden, vertrouwd met het oecumenisch denken over Maria, gaat voor in de zoektocht naar de historische en actuele betekenis van Maria.
Plaats: Parochiecentrum Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen
Datum: maandag 15 mei, 20.00 uur
Voorafgaand aan de bijeenkomst is het Rozenkransgebed om 19.00 uur in de Stiltekapel van de Maria Magdalenakerk.