Ledenadministratie en de Parochie

17 januari 2017, door Webmaster PHG

Vindt u het ook belangrijk dat mensen in beeld zijn bij de parochie?
Parochies houden hun adresgegevens actueel met behulp van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie). SILA werkt samen met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die een einde lijkt te maken aan deze koppeling. Maar voordat het zover is, houdt de overheid een internetconsultatie. Parochiebestuurders en anderen kunnen dus reageren op dit voornemen van de politiek.
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze internetconsultatie omdat wij het als bestuur belangrijk vinden dat de koppeling van SILA met de BRP blijft bestaan.
De link er naar toe is: vervallen omdat de actie verlopen is.
Op de eerste pagina wordt gevraagd naar een reactie. Om u daarbij te helpen hebben we hieronder een voorbeeldtekst opgesteld, die u kunt gebruiken (met kopiëren en plakken) om uw reactie kracht bij te zetten.


… Van oudsher wordt de ledenadministratie van de parochie geïnformeerd door SILA over de wijzigingen in de gezinssituatie van parochianen, zoals verhuizingen, geboortes en overlijdens. Zo blijven de mensen in beeld en de gegevens actueel. Het is belangrijk om parochianen op de hoogte te kunnen blijven houden van ontwikkelingen en aan te kunnen schrijven bij bijzondere acties. De koppeling moet daarom blijven! …


Op de tweede pagina van deze site wordt gevraagd om een document toe te voegen. U mag die vraag overslaan, u hoeft geen document toe te voegen. Op de derde pagina worden enkele persoonlijke gegevens gevraagd. Er wordt duidelijk uitgelegd waarom deze gegevens nodig zijn.
Wij als bestuur hechten veel waarde aan een ledenbestand dat up-to-date kan blijven. Doe daarom allemaal mee voor 3 februari 2017.
Hebt u hulp nodig bij het invullen, laat het mij gerust weten.
Zie voor meer informatie ook de folder.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur Parochie Heilige Geest, Bart Legierse, Secretaris.