Kortingen bij bijzondere vieringen gaan omlaag

18 oktober 2018, door Webmaster PHG

Wil je een huwelijks-, jubileum- of uitvaartviering in de kerk? Je bent van harte welkom. Per januari 2019 wordt de bestaande kortingsregeling aangepast. De tarieven hiervoor worden elk jaar vastgesteld door het bisdom. Parochianen die jaarlijks betalen aan de parochie, ontvangen tot nu toe een korting op deze bijzondere vieringen die gelijk is aan de parochiebijdrage van de voorafgaande vijf jaar.
Met het oog op gezonde parochiefinanciën wordt op advies van het Bisdom de korting de komende jaren omlaag gebracht. In 2019 wordt gekeken naar wat de laatste vier jaar is betaald. Vanaf 2020 geldt een korting gelijk aan de parochiebijdrage van de voorafgaande drie jaren.
Deelname aan sacramenten van Doopsel, Eerste Communie en Vormsel blijft kosteloos als je in dat jaar meegedaan hebt aan de Actie Kerkbalans en tenminste de minimum bijdrage aan de parochie betaalde. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie. Heeft u nog vragen hoe het precies zit, stel ze gerust aan onze financiële coördinator Piet Jans.
Bestuur Personele Unie Parochie Heilige Geest.