Korting bij bijzondere vieringen

12 december 2019, door Webmaster PHG

Elk jaar stelt het bisdom de kerkelijke tarieven vast, onder meer voor een huwelijks-, jubileum- of uitvaartviering in de kerk. Parochianen die jaarlijks betalen aan de parochie, ontvangen tot nu toe een korting op deze bijzondere vieringen die gelijk is aan de parochiebijdrage van de voorafgaande vier jaar.
Vanaf 1 januari 2020 geldt een korting gelijk aan de parochiebijdrage van de voorafgaande drie jaren.
De deelname aan een sacrament zoals Doopsel, Eerste Communie en Vormsel blijft kosteloos voor degenen die in het betreffende jaar meegedaan hebben aan de Actie Kerkbalans en tenminste de minimum bijdrage aan de parochie hebben betaald.
Het parochiebestuur.