Uw kleding voor Mensen in Nood!

24 oktober 2017, door Webmaster PHG

Zaterdag 4 november zorgt de Parochie Heilige Geest dat gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel weer kan worden afgegeven in gesloten plastic zakken.

Innamepunt: Parkeerplaats achter Rabobank in Rijen.
Tussen 09.00 en 12.00 uur staan wij klaar om uw spullen aan te nemen.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar de slachtoffers van hongersnood in Zuid-Soedan

In februari van dit jaar hebben de Verenigde Naties de hongersnood uitgeroepen in delen van Zuid-Soedan. Dit land kampt al jaren met een burgeroorlog en droogte. Het weinige geld dat het land beschikbaar heeft, besteedt de regering aan wapens. De VN hebben gewaarschuwd voor een snelle verspreiding van de hongersnood, als er niet wordt ingegrepen. Het World Food Programme rapporteert dat 40% van de bevolking (4,9 miljoen mensen) dringend behoefte heeft aan voedsel en dat 100.000 mensen dreigen te sterven aan honger en ondervoeding.

Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kleding donatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas Bangladesh de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor kunnen bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen.

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kijk op www.samskledingactie.nl of bel naar 088 2080 100.