Kies je kruis…

15 maart 2017, door Webmaster PHG

Er was eens een man die zich beklaagde bij God, dat zijn kruis veel te zwaar was om te dragen. Toen bracht God hem in een grote zaal, waarin de kruisen van de mensen stonden opgesteld. Tussen al deze kruisen mocht de man er één uitzoeken, dat hij wel wilde dragen. Hij bekeek ze allemaal heel oplettend.
Een was heel dik, een ander was lang en groot. Een was heel klein, maar als hij het wou opheffen was het zo zwaar als lood. Toen zag hij er een, dat hem goed beviel en hij legde het op zijn schouders. Maar vervolgens merkte hij, dat juist op die plek, waar het op zijn schouder rustte, een puntige doorn in het vlees drong. Zo had elk kruis iets hinderlijks. Nadat hij alle kruisen had bekeken, gewikt en gewogen, vond hij er geen dat hem aanstond. Opeens ontdekte hij nog een kruis, hij had er over heen gekeken, zo verloren stond het daar.
Hij legde het op zijn schouder. Het was draaglijk, niet te zwaar, niet te licht, net alsof het voor hem was gemaakt. Dat kruis zou hij dus dragen. Maar toen hij het heel goed bekeek, merkte hij, dat het zijn eigen kruis was, dat hij tot nu toe had gedragen en dat hij hier had neergezet.
Pastor Joost de Bont