Kaderdag 2017

23 februari 2017, door Webmaster PHG

Op zaterdag 04 februari 2017 kwamen een kleine 50 mensen uit de parochies Heilige Geest en Dongen en Klein Dongen-Vaart bij elkaar voor de kaderdag 2017. Het is de eerste keer dat de kaderdag voor beide parochies gezamenlijk wordt georganiseerd. We zijn te gast bij zusters Norbertinessen van het Catharinadal in Oosterhout. Het doel is om met elkaar de missie en visie, ‘Waar wij voor staan & Waar wij voor gaan’, te bespreken en concreet te maken. Het pastoresteam heeft het voortouw genomen in het opstellen van deze missie en visie, de besturen, de parochievergadering en de pastorale raad hebben hun inbreng en commentaren geleverd.
We starten de dag door aan te sluiten bij de dagelijkse eucharistieviering van de zuster in hun kapel. Pastor Joost de Bont gaat ons voor. Na een kopje koffie vertelt zuster Maria Magdalena, de priorin, over het veranderingsproces dat de kloostergemeenschap heeft doorgemaakt, deels gedwongen door de veranderde omstandigheden. Dit inspirerende verhaal geeft veel aanknopingspunten voor het veranderingsproces waar we ook als parochies voor staan. De vastberadenheid van de zusters werkt aanstekelijk. Pastor Rob van Uden leidt ons door de missie en de visie voor de komende jaren en legt daarbij op een heldere manier de verbinding met de pauselijke encycliek Evangelii Gaudum van paus Franciscus. In kleinere groepen buigen de aanwezigen zich over een concrete uitwerking van het deel ‘Waar wij voor gaan’. Tijdens een zeer goed verzorgde lunch kunnen de ideeën nog wat bezinken en is er goede gelegenheid elkaar wat beter te leren kennen. Na de lunch worden de ideeën in de grote groep gepresenteerd. Er zijn zes flink beschreven flappen met concrete zaken en aanpakken, die natuurlijk nog nadere uitwerking vragen. De bijeenkomst bij de zusters wordt door pastor Edith Hertog afgesloten met gebed en samenzang.
De nadere kennismaking met elkaar en napraten doen we halverwege tussen Dongen en Rijen bij de Jacobshoeve onder het genot van een drankje en hapje. We kijken terug op een inspirerende, nuttige en gezellige Kaderdag.
Ton Kemmeren
Klik hier voor een foto-impressie van de kaderdag.