In memoriam Dina Everts

22 mei 2020, door Webmaster PHG

Op woensdag 20 mei liet Chris van Halteren ons weten dat Dina Everts diezelfde middag overleden was. Het droevige nieuws kwam niet onverwacht, want we wisten allemaal dat Dina in het hospice verbleef en aan haar laatste levensfase bezig was.
In 1963 werd in de toenmalige nieuwe Rijense parochie Maria Boodschap een dameskoor opgericht. Dina werd lid en werd zelfs de eerste voorzitter van dat koor. Ze bleef tot het laatst toe zingen, ruim 57 jaar lang. Ook op de repetitie van 10 maart, de laatste voordat de coronamaatregelen ingesteld werden, was Dina nog aanwezig. Ze was een vertrouwd gezicht bij de koffie na de repetities. Altijd op dezelfde plaats aan het hoofd van de tafel, altijd wat te praten met degenen die naast haar zaten. Dina was ook een trouwe gast op Ceciliafeesten en ontbrak, als het even kon, nooit bij kooruitstapjes, waar ze altijd zichtbaar van genoot. Bij haar 40-jarig koorjubileum in 2003 ontving ze de gouden medaille van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging. Daar werd in 2013 bij gelegenheid van haar 50-jarig koorjubileum het gouden insigne met bijbehorende oorkonde aan toegevoegd.
Het laatste jaar was voor Dina niet makkelijk. Ze kon maar moeilijk afscheid nemen van het leven, van de vele mensen om haar heen, waaronder natuurlijk de koorleden. Ze wilde tot het laatst toe contact houden en dat gebeurde ook via kaarten, telefoontjes en bezoek. Veel van wat ze nog wilde werd haar mogelijk gemaakt door ons koorlid Chris. Wat was dat een mooi gebaar en wat was Dina daar dankbaar voor.
Op woensdag 27 mei zou Dina 89 jaar zijn geworden. Nu vond op deze dag haar uitvaart plaats. Vanwege de coronamaatregelen konden we als koor helaas geen laatste muzikale groet brengen. Gelukkig was het wel mogelijk om aan het verzoek van de familie te voldoen om met 4 koorzangers (Chris, Ria, Trees en Willemijn) en een organist (Theo) de liederen toch nog live ten gehore te brengen. Ook konden we thuis via internet de dienst volgen. Van de bijdragen van onze koorleden hebben we een mooi bloemstuk kunnen schenken en worden er later namens Parochiekoor Rijen nog een aantal misintenties voor Dina gedaan.
Dina, natuurlijk missen we je. Je plaatsje op de voorste rij zal nu voor altijd leeg zijn, je altstem zal voor altijd ontbreken bij onze zang. Maar de herinneringen blijven. Wij danken jou voor alles wat je 57 jaar lang voor het koor en de koorleden betekende
Willy.