Het feest van Sint Anneke 2018

13 juli 2018, door Webmaster PHG

De Heilige Anna is patrones van de kerk en kapel in Molenschot. Haar feestdag is op 26 juli. De oude spreuk ‘Met Sint Anneke gaat ieder Anneke om ’n manneke en ieder manneke om ’n Anneke’ blijft actueel.
Veel mensen bezoeken de mooie eeuwenoude kapel, toegewijd aan de heilige Anna. Zij komen om hun diepste verlangens en gevoelens neer te leggen bij deze heilige vrouw. Niet alleen vanuit de regio, maar van heinde en verre. Als moeder van Maria en grootmoeder van Jezus geeft zij kennelijk veel mensen vertrouwen en troost.
Op donderdag 26 juli is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de Annakerk. Bij het begin van de viering brengen kinderen een bloemenhulde aan de heilige Anna. Na afloop is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken. Bij mooi weer op het kerkplein, bij regen in de kerk.
Op zaterdag 28 juli is er om 19.00 uur een viering van Woord en Communie en op zondag 29 juli is er om 10.00 uur een Eucharistieviering. Het thema in alle vieringen is: ‘Brood ons gegeven’. Het verlangen naar elkaar en naar een zinvolle toekomst staan centraal. Het parochiekoor zal onder leiding van dirigent-organist Anton van Vulpen de vieringen muzikaal opluisteren. Bij gelegenheid van het Annafeest is de kerk op 26 en 29 juli de hele dag open voor gebed en bezichtiging. De kapel is in de zomer alle dagen open van 10.00 tot 18.00 uur.
Parochiekerncommissie Molenschot.