Het eerste kerstlied

12 december 2018, door Webmaster PHG

Het eerste kerstlied in de geschiedenis stamt niet van mensen, maar van engelen. Zij hebben het gezongen boven de velden van Bethlehem toen Jezus werd geboren: Eer aan God in den hoge en vrede op aarde voor de mensen van goede wil.
Dit engelengezang helpt ons begrijpen waar het met Kerstmis om gaat. Het bevat een trefwoord dat de mensen raakt: vrede. Het Bijbelse woord ‘shalom’ beoogt een wereld waarin vertrouwen en solidariteit heersen, waar geen angst is of gebrek, waar geen sluwheid is of bedrog. Vrede op aarde, dat is het doel van Kerstmis.
Maar het lied van de engelen noemt eerst de voorwaarde om vrede mogelijk te maken: de eer van God. Dat is het vredesonderwijs van Bethlehem: de vrede onder de mensen komt voort uit de eer van God. Kerstmis heeft dáárom met de vrede van de mensen van doen, omdat Gods eer onder de mensen opnieuw tot stand wordt gebracht.
Moge de Advent en vooral Kerstmis ons maken tot waakzame mensen die bedacht zijn op de eer van God. Mogen wij er in slagen alle namaakgoden uit ons leven te bannen en met liefde Jezus, de ware God, te verwelkomen en toe te laten in ons bestaan. En mogen wij bedenken, telkens als wij het eerste kerstlied zingen, dat de eer van God ons door Jezus is voorgeleefd wiens geboorte wij opnieuw met grote vreugde gaan vieren.
Mede namens mijn collega’s wens ik u een Zalig Kerstmis en Gezegend Nieuwjaar.
Pastor Harry Lommers