Herdenking van de Reformatie

24 november 2016, door Webmaster PHG

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn stellingen op de deur van de kloosterkerk van Wittenberg timmerde. Het werd het begin van een brede hervormingsbeweging in Europa, met bekende reformatoren als Luther zelf, Calvijn en Zwingli. Voor de Lutherse Wereldfederatie en andere protestantse kerken was het aanleiding om op 31 oktober jl. een herdenkingsjaar van de reformatie te beginnen met veel aandacht voor Luther en de hervorming. Er kwam echter ook stevige kritiek: “We kunnen toch geen kerksplitsing vieren?”.
De kritiek heeft zijn invloed gehad. Een goed voorbeeld is een rapport van de Rooms Katholieke Kerk en de Lutherse Wereldfederatie met de veelzeggende titel: ‘Van conflict naar gemeenschap’.
Het woord ‘hervormen’ wordt hierin niet gelezen als ‘scheiding brengen’, maar als ‘dichter bij het evangelie brengen’. Daardoor kunnen bijvoorbeeld Erasmus en andere katholieke theologen als ‘hervormers’ worden aangeduid en kan de interne hervorming van het Concilie van Trente ook door Lutheranen worden onderkend. En andersom konden de laatste pausen uitdrukkelijk wijzen op het belang van Luther: ‘in zijn omgang met de schrift en met God’s genade’. In de opgang naar het jubileumjaar werden de goede verhoudingen tussen de kerken soms beproefd, maar de kerken verschijnen positief aan de start van het jubileumjaar. Een herdenking van de Reformatie is dus ook belangrijk voor Rooms Katholieken. Het is ook in onze parochies een uitnodiging voor ontmoeting en gezamenlijke oriëntatie op het evangelie.
Diaken Rob van Uden